نمایش اخبار

گروه زبان دکتر برزآبادی

درباره ما

گروه زبان دکتر برزآبادی تحت نظر دکتر برزآبادی عضو هیئت علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ، آقای مدبری و آقای اعلائی  واقع در محل مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ واقع در بلوار کشاورز - خیابان وصال شیرازی - کوچه فردانش - پلاک 3 -با بهترین استادان  دوره های  زیر را برگزار می نماید:

کلاس آمادگی TOEFL iBT ترمیک و فشرده

کلاس GRE (دوره)(بخش زبان و ریاضی)

کلاس IELTS ترمیک و فشرده