گروه نهم نمرات بالا


تعدادی از داوطلبان تافل اینترنتی که در دوره های مرکز زبان دکتر برزآبادی شرکت نمودند و نمره بالا در آزمون TOEFL iBT  کسب نمودند.

طراح دوره: آقای اعلایی

نمرات کسب شده از مجموع نمره 120 آزمون تافل می باشند:

نام استاد

نمره تافل

نام

آقای سام زرین مهر

110

حمید جعفر بگلو

آقای سام زرین مهر

99

فاطمه نجفی

آقای سام زرین مهر

105

سپنتا حسین پور

آقای سام زرین مهر

99

بهنام مشکینی

آقای سام زرین مهر

108

شیرین رضوانی

آقای سام زرین مهر

99

پوریا فرمند

خانم شمس و آقای ترکمن نژاد

90

کریم شهبازی

خانم شمس و آقای ترکمن نژاد

91

پری ناز سادات عالمی

خانم شمس و آقای ترکمن نژاد

105

فائزه علیزاده

آقای سام زرین مهر

114

کامران پناغی

خانم شمس و آقای ترکمن نژاد

93

امیر سپهر ربانی

خانم شمس و آقای ترکمن نژاد

90

سحر جلینی

آقای سام زرین مهر

101

محسن مولایی

آقای سام زرین مهر

95

مرجان پسران

آقای سام زرین مهر

94

امین متاجی

خانم شمس و آقای ترکمن نژاد

110

محمد سیمچی

آقای سام زرین مهر

109

بنفشه شفیعی

آقای سام زرین مهر

99

جواد جدی

آقای سام زرین مهر

98

ساینا آصفی

آقای سام زرین مهر

104

الهام اشرفی

آقای سام زرین مهر

98

هیفا تمیمی نیاز

آقای سام زرین مهر

110

اسماعیل پور غازیان نماز

آقای سام زرین مهر

108

زهرا قائمی

تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد اعلایی می باشد . Designed And Developed by central-host.