فایل های ویژه زبان آموزان دوره ها


زبان آموزان گرامی

با کلیک بر روی نام فایل ها، می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید. این فایل ها ویژه زبان آموزان دوره ها می باشد و پسورد فایل در طول دوره به ایمیل زبان آموزان دوره ها ارسال می گردد.

 

 

New Writing and Speaking Samples by Top Scorers Updated January, 2022(Collection) 332 MB

Writing and Speaking Samples by Top Scorers Updated September 10, 2018(Collection) 169MB

 

Updated November 4, 2017

Speaking 26 Writing 28

Speaking 27 Writing 28

Speaking 29 Writing 27

Speaking 29 Writing 28

Writing 27 Speaking 26

Writing 28

Writing 29

Updated September 10, 2017

Speaking 28 Writing 29

Speaking 30 Writing 29

Writing 28

Speaking 26

 

 

Updated June 14, 2017

Speaking 28 Writing 30

Speaking 26 Writing 28

Updated February 25, 2017

Speaking 29

 

Updated December 3, 2016

Speaking 28- Writing 27

Updated November 24, 2016

 Writing Score 29

 

Updated November 5, 2016

Speaking Score 26- Writing Score 29

Speaking Score 26- Writing Score 28

 

  Updated: October 25, 2016

Sample Essays by a student who scored 30 on the actual test

  Updated: September 23, 2016

Speaking Sample Score 26

Speaking and Writing Samples Score 27

Writing Score 29

Speaking Samples Score 28 and Wriitng Samples Score 29

Speaking Samples Score 28

 

  Updated: September 16, 2016

Writing Samples by Top Scorers

Speaking Samples-Part 1

Speaking Samples-Part 2

Speaking Samples-Part 3

Speaking Samples-Part 4

Speaking Samples-Part 5

تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد اعلایی می باشد . Designed And Developed by central-host.