نمایش اخبار

Revised Essays

زبان آموزان گرامی

با کلیک بر روی نام فایلها می توانید رایتینگ های خود را دانلود کنید. پس از unzipکردن فایلها با وارد کردن پسوردی که در اختیار شما قرار می گیرد، Trackchanges را در Microsoft Word فعال کنید. پس از فعال شدن Trackchanges> ctrl+shift+E می توانید کامنت ها را مشاهده نمایید. پسورد فایلها در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.

TOEFL Saba Class-Week 8-March 2,2017

TOEFL Saba Class-Week 7-March 1,2017

TOEFL Saba Class-Week 6-February 23,2017

TOEFL Asal Class-Week 6-February 21,2017

TOEFL Ramin Class-Week 6-February 20,2017

TOEFL Saba Class-Week 5-February 16,2017

TOEFL Asal Class-Week 5-February 14,2017

TOEFL Shayan Class-Week 6-February 13,2017

TOEFL Ramin Class-Week 5-February 13,2017

TOEFL Shayan Class-Week 5-February 6,2017

TOEFL Asal Class-Week 4-February 5,2017

TOEFL Saba Class-Week 4-February 2,2017

TOEFL Ramin Class-Week 4-February 1,2017

TOEFL Shayan Class-Week 4-January 30,2017

TOEFL Asal Class-Week 3-January 29,2017

TOEFL Saba Class-Week 3-January 26,2017

TOEFL Ramin Class-Week 3-January 25,2017

TOEFL Shayan Class-Week 3-January 23,2017

TOEFL Asal Class-Week 2-January 22,2017

TOEFL Saba Class-Week 2-January 19,2017

TOEFL Ramin Class-Week 2-January 18,2017

TOEFL Shayan Class-Week 2-January 16,2017

TOEFL Asal Class-Week 1-January 15,2017

TOEFL Saba Class-Week 1-January 12,2017

TOEFL Ramin Class-Week 1-January 11,2017

TOEFL Shayan Class-Week 1-January 9,2017

TOEFL Sina Class-Week 6-December 27,2016

TOEFL Golshad Class-Week 8-December 22,2016

TOEFL Delavar Class-Week 6-December 21,2016

TOEFL Sina Class-Week 5-December 20,2016

TOEFL Aban Class-Week 6-December 19,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 8-December 17,2016

TOEFL Golshad Class-Week 7-December 15,2016

TOEFL Delavar Class-Week 5-December 14,2016

TOEFL Sina Class-Week 4-December 13,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 7-December 11,2016

TOEFL Aban Class-Week 5-December 10,2016

TOEFL Golshad Class-Week 6-December 8,2016

TOEFL Delavar Class-Week 4-December 7,2016

TOEFL Sina Class-Week 3-December 6,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 6-December 4,2016

TOEFL Sina Class-Week 2-November 27,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 5-November 27,2016

TOEFL Aban Class-Week 4-November 26, 2016

TOEFL Golshad Class-Week 5-November 24, 2016

TOEFL Delavar Class-Week 3-November 23,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 4-November 20,2016

TOEFL Aban Class-Week 3-November 19,2016

TOEFL Golshad Class-Week 4-November 17,2016

TOEFL Delavar Class-Week 2-November 16,2016

TOEFL Sina Class-Week 1-November 15,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 3-November 12,2016

TOEFL Aban Class-Week 2-November 12,2016

TOEFL Golshad Class-Week 3-November 10,2016

TOEFL Delavar Class-Week 1-November 9,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 2-November 5,2016

TOEFL Aban Class-Week 1-November 5,2016

TOEFL Golshad Class-Week 2-November 3,2016

TOEFL Distance Pooya Class-Week 1-October 29,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 8-October 28,2016

TOEFL Golshad Class-Week 1-October 27,2016

TOEFL Smile Class-Week 6-October 25,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 7-October 22,2016

TOEFL Tigers Class-Week 6- October 21,2016

TOEFL Ervin Class-Week 6- October 20,2016

TOEFL Smile Class-Week 5-October 18,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 6-October 14,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 5-October 8,2016

TOEFL Smile Class-Week 4-October 4,2016

TOEFL Tigers Class-Week 5-October 3,2016

TOEFL Ervin Class-Week 5-October 3,2016

TOEFL Distance Iran Class-Week 4-September 30,2016

TOEFL Smile Class-Week 3-September 27,2016

TOEFL Tigers Class-Week 4-September 26,2016

TOEFL Ervin Class-Week 4-September 26,2016